Rss Feed
 1. OMFP nr 2067/2013.  5  conturi noi.

  HAI  SA  VEDEM  CARE  SUNT  ACESTEA:

  Contul 1491 “ PIERDERI  REZULTATE  DIN  REORGANIZARI  SI  CARE  SUNT DETERMINATE  DE  ANULAREA  TITLURILOR  DETINUTE”  (A)
  Societăţile comerciale care se reorganizează şi care deţin acţiuni / părţi  sociale una în capitalul social al celeilalte, procedează la anularea acestora la valoarea  contabilă, pe seama elementelor de capitaluri proprii. Elementele de capitaluri proprii pe  seama cărora se face anularea se stabilesc conform hotărârii adunării generale a acţionarilor / asociaţilor.
   În cazul în care nu există elemente de capitaluri proprii suficiente să acopere  contravaloarea acţiunilor/părţilor sociale deţinute, diferenţa se suportă pe seama  cheltuielilor sau pe seama contului 1491 "PIERDERI REZULTATE DIN REORGANIZARI SI CARE SUNT DETERMINATE DE ANULAREA TITLURILOR DETINUTE 
    Pierderea reflectată în contul 1491 "PIERDERI REZULTATE DIN REORGANIZARI SI CARE SUNT DETERMINATE DE ANULAREA TITLURILOR DETINUTE 
   se acoperă din profit sau din alte elemente de capital  propriu, potrivit hotărârii adunării generale a  acţionarilor / asociaţilor.

  Contul 1495 “ ALTE  PERDERI  LEGATE  DE  INSTRUMENTELE  DE  CAPITALURI PROPRII” (A)

  Contul   266 “ CERTIFICATE  VERZI  AMANATE” (A)
  In debitul contului 266 “ CERTIFICATE  VERZI  AMANATE”  se va tine evidenta certificatelor verzi a caror tranzactionare este amanata.
  In creditul contului 266 “ CERTIFICATE  VERZI  AMANATE”  se va inregistra valoarea certificatelor verzi primate admise la tranzactionare.

  Contul   507” CERTIFICATE  VERZI  ACORDATE” (A)
  In debitul contului  507” CERTIFICATE VERZI ACORDATE” se va inregistra:
  -      Valoarea certificatelor verzi primite,  cu exceptia celor a caror tranzactionare a fost amanata;
  -      Valoarea certificatelor verzi primite, dar a caror tranzactionare a fost amanata initial;
  -      Diferentele favorabile constatate la data primirii certificatelor verzi, inclusive a celor a caror tranzactionare a fost amanata, potrivit legii, reprezentand diferenta dintre pretul de tranzactionare de la data primirii acestora si pretul de tranzactionare de la data constatarii dreptului de a le primi;
  -      Diferentele favorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a certificatelor verzi.
  In creditul contului  507” CERTIFICATE  VERZI  ACORDATE” se va inregistra:
  -      Valoarea certificatelor verzi vandute;
  -      Pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a certificatelor verzi si pretul lor de vanzare;
  -   Diferentele nefavorabile din evaluarea , la incheierea exercitiului financiar, a certificatelor verzi;
  -      Certificate verzi anulate.


  Contul  6455 “ CONTRIBUTIA  UNITATII  LA  ASIGURARILE  DE  VIATA” (A)


  Maine continuam si cu cateva modificari…
  Pe maine asadar….  |


 2. 0 comentarii:

  Trimiteți un comentariu